Värme

Vi hjälper er att välja, installera och underhålla kostnadseffektiva och klimatsmarta värmeanläggningar.

Med Climapac får ni ut mer av ert värmesystem

En av de vanligaste utmaningarna för fastighetsägare som investerat i en egen värmeanläggning är att avgöra hur systemets prestanda står i relation till det resultat man förväntar sig. På Climapac hjälper vi er. Genom kontinuerlig service och uppföljning, och med många års erfarenhet av underhåll av energisystem ser vi till att ni får ut så mycket som möjligt av er värmeanläggning.

Fri konsultation

Vår servicecykel - för ett långsiktigt hållbart underhåll av er energianläggning

flow-1

Utvärdering

Vi inventerar er energianläggning och tittar på systemlösningen i sin helhet för att skapa en första uppfattning av läget.

flow-2

Uppmätning

En uppmätning av energianläggningens prestanda utgör grunden för bedömningen av systemets status.

flow-3

Analys

Analysen är det mest centrala momentet för att skapa värde, och med över 1.000 utvärderingar årligen vet vi hur man tolkar datan på rätt sätt.

flow-4

Status

Efter avslutat uppdrag levereras en lägesrapport där vi presenterar drifttimmar i relation till förväntning samt eventuella brister och förbättringsåtgärder.

flow-5

Uppföljning

När det är dags för nästa servicetillfälle så ligger föregående besök och utvärdering till grund för den nya servicen och bedömningen.

Välj en trygg och erfaren servicepartner

God ekonomi och miljö

Vi hjälper er att ta tillvara på er energianläggning, under rätt förutsättningar och på ett sätt som är snällt mot både ekonomin och miljön.

Rätt förväntningar

Vi hjälper er att bedöma energianläggningen och att skapa förståelse för vad den kan och bör leverera.

Lagstadgade kontroller

Varje år måste ni enligt lag kontrollera er energianläggning. Vi utför kontrollen och tar fram alla nödvändiga rapporter.

Tydlig kommunikation

Vi håller en kontinuerlig dialog med dig som kund i samband med ett uppdrag och levererar alltid tydliga och lättförståeliga lägesrapporter.

Kort inställelsetid

I händelse av fel är ni som kunder alltid prioriterade och vi hjälper er så snart som bara möjligt.

Helhetsperspektiv

För att utvärdera förutsättningarna för er energianläggning och för att hantera fel håller vi alltid ett helhetsperspektiv i våra uppdrag.

climapac-rapport

Få koll på energianläggningen med våra överskådliga lägesrapporter

Undercentralen, kompletta med pumpar, ventiler och motorer, är ofta komplicerade att förstå sig på. Med våra lägesrapporter får ni en tydlig och lättförstådd översikt av er fastighets energisituation mellan servicetillfällena. Nödvändiga åtgärder framgår alltid i rapporten tillsammans med hur anläggningen påverkar både ekonomi och miljö.

Fri konsultation

Climapac pressure pump

Boka en kostnadsfri konsultation

Behöver ni hjälp att komma fram till den bästa lösningen för underhållet av er energianläggning? Fyll i formuläret för att boka en kostnadsfri konsultation med en av våra servicetekniker.